Praktické informácie

Často kladené otázky

Prístup autom:

Prístup z diaľnice: Zjazd Štrba - smer obec Štrba - Šuňava

Prístup po starej ceste od Popradu: Svit - Lučivná - Šuňava

Prístup po starej ceste od Liptovského Mikuláša: Tatranská Štrba - Štrba - Šuňava

Festivalový areál nájdete na konci Družstevnej ulice v obci Šuňava. Za koncom asfaltovej cesty, pri vstupe do Ekofarmy, odbočte vľavo na poľnú cestu smerom do lesa. Ak používate navigáciu pomocou Google Maps, náš festival nájdete aj tam a dovedie Vás až do samého areálu.

Adresa: Družstevná 556, Šuňava (blízko tejto adresy)

 

Prístup autobusom:

Najčastejšie autobusové spojenie do a z obce Šuňava je na trase Poprad - Liptovská Teplička (cca každé 2 hodiny)

Do Šuňavy sa je možnosť dostať aj autobusom z Tatranskej Štrby a Štrby (cca každú hodinu)

V rámci obce Šuňava je možné využiť kyvadlovú dopravu z každej autobusovej zastávky, alebo sa jednoducho prejsť 🙂

 

Príchod

Po príchode na adresu festivalu sa prosím riaďte pokynmi organizátorov a hasičov (usmerňujú parkovanie).

 

Parkovanie všetkých dopravných prostriedkov zabezpečujú hasiči, preto prosíme o rešpektovanie ich pokynov.

Hlavná parkovacia plocha pre automobily je vyhradená na lúke pod cestou (pri príchode do areálu od obce vľavo) .

Parkovisko nie je strážené.

Návštevníci, ktorí budú stanovať, prídu ešte pred oficiálnym začiatkom festivalu a potrebujú svoje veci vyložiť na stanovom mieste, si môžu dočasne pristaviť auto do stanového mestečka. Po vybalení všetkých vecí z auta vás však tiež prosíme o zaparkovanie na hlavnej parkovacej ploche.

Vjazd do areálu (nad cestou) je povolený iba pre organizačné zložky a interpretov cez hlavnú bránu.

Prosíme všetkých účastníkov aby na prvý vstup do areálu použili označený vstup (festivalovú bránu hneď pri jazere).

Každý návštevník si zdarma prevezme ID pásku na ruku v stánku na bráne. V tomto infostánku sa bude možné zapísať aj na prezenčnú listinu, za dobrovoľný príspevok si vziať magnetku, oboznámiť sa detailnejšie s programom, alebo si vziať propagačné materiály.

Infostánok je zároveň miesto predaja tomboly.

Ak by ste potrebovali počas festivalu akékoľvek informácie, pomoc, alebo ste napríklad niečo stratili, zverte sa s touto informáciou dievčatám v infostánku.

Ubytovanie v obci a okolí

Všetkým návštevníkom odporúčame čo najskoršiu rezerváciu ubytovania v obci Šuňava, alebo v okolitých obciach. Kapacít v obci Šuňava nie je veľa. Môžete však využiť omnoho viac kapacít v okolitých obciach Štrba, Lučivná, Liptovská Teplička, Svit, Batizovce či Gerlachov.

Tipy na najbližšie ubytovacie zariadenia nájdete aj v tomto článku: Tipy na ubytovanie

 

Ubytovanie vo vlastnom stane

V areáli bude vyhradená plocha pri lese, kde je možné si postaviť vlastný stan a zažiť tak atmosféru festivalu po celý čas pobytu. Pri tomto spôsobe ubytovania prosíme všetkých návštevníkov o zachovanie bezpečnostných pokynov a udržiavanie čistoty a poriadku okolo vlastných stanov.

 

Ubytovanie vo vlastnom karavane

Ak prídete na festival s vlastným karavanom, môžete ho zaparkovať blízko stanovej časti na okraji cesty. Pre cca 5-6 karavanov  bude vyhradené miesto pri stanovom mestečku. Žiaľ z technických dôvodov karavanom nevieme poskytnúť elektrickú prípojku, ani externú sprchu.  Prosíme každého, kto chce mať zarezervované miesto pre karavan o jeho nahlásenie na info@zajazerom.sk.

 

Prosíme všetkých návštevníkov, ktorí budú stanovať v areáli festivalu o dodržiavanie nočného kľudu od 22:00 do 6:00.

Stravovanie je na festivale zabezpečené vďaka ochotným predajcom so stánkami s občerstvením, ktorí ponúkajú varenú stravu, rýchle občerstvenie a nápoje.

(ponukový list v príprave)

 

Guláš na objednávku

Onedlho pribudne na našej stránke možnosť objednať si guláš, ktorý bude podávaný v sobotu na obed v cene 3€/porciu. Pomocou registračného formulára si tak môžete zaistiť teplý obed.

 

Vlastná strava

Na festival je dovolené priniesť si vlastnú stravu. Prosíme len o dodržanie bezpečnostných opatrení pri jej príprave (zákaz zakladať ohne na tráve, odpad vyhadzovať do určených smetných nádob a pod.) . Rovnako prosíme všetkých návštevníkov, aby nekŕmili vlastnou stravou naše zvieratá v minizoo.

 

Pitná voda

Voda pri toaletách alebo pri stánkoch s občerstvením nie je vhodná na konzumáciu. Prosíme doneste si vlastnú pitnú vodu, alebo si ju môžete zakúpiť v stánkoch s občerstvením.

V areáli festivalu bude pripravených 6 chemických toaliet, ktoré budú pravidelne kontrolované a čistené. O údržbu a servis toaliet sa postará dodávateľská firma. V areáli žiaľ zatiaľ nenájdete žiadne sprchy.

Toalety budú k dispozícii na spodnej strane areálu, pri ceste.

Pri toaletách a pri občerstvovacích stánkoch nájdete aj umývareň.

Každý rok sa snažíme zvýšiť štandard hygieny na festivale. Upozorňujeme však všetkých návštevníkov, že festival sa koná na otvorenom priestranstve pri lese, mimo obce, kde sú na ideálne hygienické pomery ťažké podmienky.

Areál festivalu Za jazerom je po celý čas trvania festivalu monitorovaný náhodnými policajnými hliadkami a nezávislými anonymnými pozorovateľmi.

Na bezpečnosť tiež dohliadajú organizátori.

Počas celej histórie trvania festivalu sme nazaznamenali žiaden incident, krádež, ani narušenie poriadku v areáli. Parkovisko je taktiež nestrážené. Upozorňujeme však, že vzhľadom na terén areálu a väčšie množstvo pohybujúcich sa osôb, je potrebné dávať pozor pri presunoch po areále, ale i v blízkom lese.

Upozorňujeme že v blízkom jazere je zakázené sa kúpať.

Zdravotná služba

V stane pri pódiu bude na festivale k dispozícii zdravotná služba, ktorá pomôže v prípade zranenia, nevoľnosti, či iných zdravotných problémov. Bude označená červeným krížom.

Festival sa bude konať aj za zlého počasia. Samozrejme, že v prípade veľmi zlých podmienok budeme nútení prerušiť program, resp. niektorú časť vynechať, avšak organizačný tím sa snaží pripraviť všetky časti festivalu tak, aby sa dali absolvovať aj v prípade nie úplne slnečného počsia.

Prosíme návštevníkov o zabezpečenie vlastnej výbavy na prípad dažďa. Rovnako sa však treba pripraviť aj na horúce slnko a vziať si prípravky potrebné na ochranu pred ním.

Aktuálnu predpoveď počasia pre región Šuňava si môžete pozrieť na tejto stránke.

V prípade nepriaznivého počasia prosím rešpektujte pokyny organizátorov.

V rámci obce Šuňava bude premávať kyvadlová doprava z každej autobusovej zastávky

  • Autobus vyrazí tesne pred predpísaným časom od festivalu smerom na Vyšnú Šuňavu a pôjde hneď späť dole. Vždy v predpísanom čase vyrazí zo zastávky na Štrbskej ulici.
  • Časy odchodov:
    • Piatok:  17:00, 17:20,  17:40, 20:00
    • Sobota:
    • DOPOLUDNIA: 7:30
    • POPOLUDNÍ: každú celú hodinu od 13:00 do 21:00

* časy odchodov sa môžu mierne odchýliť, resp. zmeniť.