Hlavný speaker 2019: Ján Buc

Milí priatelia.

V živote sa presviedčam, že Boh neustále koná. Niekedy to môže byť priamo nadprirodzené jednanie, ale veľmi často Pán Boh koná cez ľudské srdcia, ruky, ústa… Som vďační, že práve za festivalom „Za Jazerom“ môžem vidieť ľudí, ktorí sú ochotní iným ponúknuť kus svojho srdca. Dávajú do tohto diela svoj čas, energiu, financie. Prečo to robia? Myslím, že je to práve preto, že majú túžbu vidieť ako sa naša krajina premieňa a hodnoty, ktoré ako kresťania máme žiť je potrebné neustále potvrdzovať, ukazovať a povzbudzovať ľudí k ich žitiu.

Už o krátky čas sa opäť mnohí ľudia stretnú „Za jazerom“. Teším sa, že tento rok budem môcť zažiť túto atmosféru naživo. Myslím v modlitbe na celú prípravu, program a na všetko čo je potrebné. Verím, že Pán Boh aj tento rok povzbudí všetkých, ktorí tam budeme, aby sme boli jeho nasledovníkmi a svedkami jeho lásky a milosrdenstva.  

Šuňava je nádherná obec, v ktorej som ako dieťa prežil mnoho krásnych chvíľ. Verím, že aj spoločný čas na festivale, bude pokračovaním nádhery, ktorú toto prostredie a skvelí ľudia ponúkajú.

Ján Buc