Chváli-hodná cesta kapely F6

10687293_595720613883690_7946612495661392862_o

Do našej rozrastajúcej sa festivalovej rodiny pribúda nový zaujímavý člen – rómsko slovenská evanjelizačná kapela F6, ktorá predstaví svoju tvorbu, prinesie správu o zaujímavom pôsobení a vnesie aj trochu temperamentu.

Názov kapely sa odvíja z pasáže Listu Efezanom 6, 10-20, kde sa píše o Božej výzbroji, ktorú tvorí: pravda na bedrá, pancier spravodlivosti, ako obuv pohotovosť pre evanjelium pokoja, štít viery, prilba spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo. Takto vyzbrojení sa v roku 2007 stali Božími bojovníkmi. Vtedy ešte tínedžeri a skauti zoskupení okolo kňaza Mgr. Martina Mekela založili kapelu. Cesta v službe priviedla otca Martina pred rokmi k Rómom. Porozumel im a zasial do ich sŕdc semienko viery. Preukázal im svoju vôľu, prebudil dôveru a získal ich pre činnosť Gréckokatolíckeho formačného centra pre Rómov v Čičave. Otec Martin správne vycítil, že ich cesta k viere povedie cez hudbu. Kapelu F6 tvoria: Lukáš Bužo, Matúš Bužo, Peter Bužo, Stanislav Goroľ, Lukáš Goroľ, Peter Gomolak, Tadeáš Gavala a zvukár Marián Siliga.

Už prívlastok rómsko slovenská kapela naznačuje, že nie všetci chlapci sú Rómovia, a to je aj cieľom celého snaženia. Nasmerovať Rómov a Slovákov na jednu cestu spoločného plnohodnotného spolužitia. Kapela F6 svojím prejavom, tvorbou a vytrvalosťou získavala prvých fanúšikov medzi kamarátmi v komunite. Prešľapávala s muzikou prvé chodníčky do rómskych osád. Lukáš Bužo hovorí, že sa teší práve na tieto prvé cesty k novému publiku, ktoré sú plné očakávania. Takmer vždy sa presvedčí, že to neboli cesty márne. Prinášajú so sebou hudbu veselú, piesne chválove a texty jednoduché, aby im porozumeli všetci. Otvorili sa im brány škôl i väzníc na Slovensku, aby vlastným príkladom prebudili vieru a ukázali nádej a ponúkli pomoc. Cesta, ktorú prešliapali, sa rokmi naozaj spevnila. Zásluhou otca Martina vznikajú nové centrá a podľa ich vzoru ďalšie kapely na východe Slovenska. V roku 2017 vzniklo Umelecké centrum F6, ktoré zastrešuje ďalšie umelecké zoskupenia. Pre ich spoločné pôsobenie vznikol zásluhou kapely F6 a otca Martina projekt spoločných koncertov s názvom Bararas, ktoré mali veľký úspech.

Toto rómske slovo znamená „chválime“, čo je aj podstata ich tvorby. Z chlapcov z kapely F6 sa medzitým stali chlapi, otcovia rodín, zamestnanci a už aj podnikatelia. Aj napriek tomu, že nebývajú v jednej obci, naďalej sa stretávajú, muzicírujú, nahrávajú, venujú sa deťom, tvoria a hlavne kráčajú cestou, po ktorej vykročili pred dvanástimi rokmi a sú príkladom pre mnohých. Šíria dobré slovo, rozsievajú vieru, dodávajú odvahu a sebadôveru ostatným a otcovi Martinovi vďačne splácajú svoj dlh pravidelnou účasťou na liturgiách, ktoré spestrujú svojimi piesňami. Ich tvorba je zaznamenaná na šiestich hudobných nosičoch, videoklipoch a v reláciách. V tomto roku ich cesta vedie do Šuňavy, aby rozšírili okruh povedomia o kapele, ich snažení, získali novú inšpiráciu k tvorbe, prípadne aj spolupráci. Tešíme sa na ich vystúpenie.

Jana Matzová a Ľubo „Puky“ Wágner