Komunita Cenacolo prichádza do Šuňavy so Samaritánom

Na našom festivale majú zelenú rôzne formy umenia. Keďže umelecké múzy kráčajú spolu ruka v ruke, v ponuke je aj divadelné predstavenie v podaní mladých ľudí z komunity Cenacolo z Kráľovej pri Senci.

Naša zvedavosť je v tomto prípade dvojnásobná. Na jednej strane túžba obohatiť dušu o umelecký zážitok a zároveň bližšie spoznať komunitu Cenacolo. Druhú časť prebudenej zvedavosti môžeme čiastočne nasýtiť aj naším článkom, ktorý rozšíri obzor poznania.

Komunita Cenacolo vznikla v Taliansku v roku 1983. Založila ju rehoľná sestra Elvíra. Svojím činom vyplnila priestor, v ktorom sa tiež nakopili ľudské problémy, ale kam kompetencie iných pomáhajúcich organizácií a inštitúcií už nedosahujú. Elvíra svoje ochranné anjelské krídla roztiahla nad ľuďmi, ktorí sa ocitli „na okraji spoločnosti“. Sú to predovšetkým závislí: narkomani, gambleri, alkoholici, ale hlavne mladí ľudia bez zmyslu života, stratení, opustení pre svojské riešenia problémov. Mnohí sa zamyslia: „Ako to? Veď tu máme liečebne.“ Výstižnú odpoveď dáva jeden z tých, ktorí pomoc prijali: „Áno, väčšina závislých podstúpila liečenie – podriadili sa, aj spolupracovali, ale nie kvôli sebe, len aby vyhoveli. Povedali psychológom to, čo chceli počuť.“ Na liečení sa závislý vyčistí od látok, ale väčšinou sa nevylieči. Lekár si pritom nepochybne odviedol svoju prácu dobre, nie je čo vytknúť, ale je to iba jeho práca. Duša, v ktorej sa problém zrodil, zostáva nevyliečená.

Elvíra vo svojej komunite ponúka omnoho viac. V prvom rade pochopenie, ukazuje cestu a podáva pomocnú ruku. Je láskavou barličkou pre tých, ktorí padli, aby vstali a našli vieru nielen v Boha, ale aj v samých seba. Aby našli lásku, priateľstvo a zmysel života. Učí láske – láskou. Svojimi skutkami dáva istotu, že Svätý Duch je vždy prítomný.

Komunita Cenacolo (v preklade – večeradlo) zachránila už mnoho mladých a vrátila ich do bežného kolobehu života. Dobro sa chváli samo, a keďže nepozná hranice, začali komunity vznikať postupne aj v iných krajinách. Tak ako kedysi mladí ľudia zo Slovenska nachádzali toto záchranné koleso v zahraničí, tak i v komunite na Slovensku hľadajú teraz pomoc mladí ľudia aj z iných štátov. A to už od roku 2007, kedy vznikla Komunita Cenacolo v Kráľovej pri Senci. Pomoc tu našli 15-roční chlapci, ale aj najstarší členovia, ktorí mali viac ako 50 rokov. Nenachádzajú sa tu lekári ani psychiatri. Na ceste odhodlania ich ďalej do života posúva vlastná skúsenosť, o ktorej si navzájom rozprávajú, spoločná práca, vzájomná úcta a modlitba. Učia sa riešiť problémy, od ktorých vždy utekali. V komunite pôsobia najmenej 3 roky, ale nežijú terapiu, žijú bežný život. Je v ňom priestor aj na kultúru a zábavu, ktoré sa navzájom prelínajú a prinášajú úžitok aj iným v podobe divadelného predstavenia. Jeho myšlienka sa zrodila v komunite už v Taliansku. Stala sa jej súčasťou a posúva sa spolu s jej hlavnou činnosťou do celého sveta.

Výnimkou nie sú ani chlapci z Kráľovej pri Senci. Svoj voľný čas venujú nacvičovaniu hier, ktoré sa rodia takzvane „z generácie na generáciu“. Keďže rovnaké hry sa nacvičujú vo všetkých komunitách na Slovensku – texty s úryvkami z evanjelia sa najprv preložia. Potom ich chlapci naštudujú a počas výroby kulís si ich opakujú. Divadelným predstavením prinášajú medzi divákov nielen zážitok, ale aj svedectvo. Chlapci z komunity majú už na svojom konte divadelnú hru pod názvom Márnotratný syn. Teraz prichádzajú s najnovšie naštudovanou hrou – O dobrom Samaritánovi. Pomocník z Cenacola takto prináša posolstvo záchrany.

Keď sa hľadisko na charizmatickom mieste festivalu Za jazerom v Šuňave zaplní, my, poznajúc podstatu života komunity, budeme výkon chlapcov vnímať nielen s prehľadom, ale aj s obdivom a s otvoreným srdcom.  

 

Mgr. Jana Matzová, Ľubomír Wágner